hvem er vi

Urban MC, stiftet 8. mai 1996.
Klubben er tilsluttet Norsk Motorcykkel Union.


Styret i Urban MC:

Leder: Rolf Riediger

Nestformann: Jan Ivar Bøe

Sekretær Roy Låmfjell

Kasserer Kirsten Haakensen


Aktivitetskomiteen: 

Magnvor Grøtting

Rune Krøgenes

Trine Røising


Revisor: Linda Riediger


Webmaster: Styret / Rolf Riediger

Send oss gjerne en epost.